Legend of Ar Tonelico ∞ : Pantha=Rhei

Released on .

lyrics

 • Wee ki ra ini COSMOSCRYSTAL >> COMMUNUS 1×10 enter CRAYNEL

 • ENTER => tilanta inna ORIGI_AUTHEN an ADDR::
  LERE>>FALSSIA xest SIKIBU//
  SOMA>>COLGERA xest CELE//
  SOUREILE>>COLGERA xest ISIS//
  CLYUUE>>YULIA xest VCHIRAL//
  LISTEA>>LASCHIA xest BRIANNA//
  SALAPATOR>>METAFALICA xest MIWA//
  HYMMNOSPHERE>>ZEGELIA xest SYNDEO//
  SAKI>>FALSSIA xest ARIA//

 • exec ENTER >> REF:KEY D-CELL_CRAYNEL::PANTHA_RHEI/.

 • cyurio qoga
  rana clalliss
  xest hymmnos

Credits